Big_Guy99

I Just Like Watching Anime
u/Big_Guy99 watched Nanatsu no Taizai Episode 24 - The Heroes - 15 hours ago
u/Big_Guy99 watched Nanatsu no Taizai Episode 23 - Despair Descends - 15 hours ago
u/Big_Guy99 watched Nanatsu no Taizai Episode 22 - What I Can Do for You - 16 hours ago
u/Big_Guy99 watched Nanatsu no Taizai Episode 21 - The Looming Threat - 16 hours ago
u/Big_Guy99 watched Nanatsu no Taizai Episode 20 - The Courage Charm - 17 hours ago
u/Big_Guy99 watched Nanatsu no Taizai Episode 17 - The First Sacrifice - 18 hours ago
u/Big_Guy99 watched Nanatsu no Taizai Episode 16 - The Legends, Provoked - 18 hours ago
u/Big_Guy99 watched Nanatsu no Taizai Episode 15 - Unholy Knight - 19 hours ago
u/Big_Guy99 watched Nanatsu no Taizai Episode 14 - The Reader of Books - 20 hours ago
u/Big_Guy99 watched Nanatsu no Taizai Episode 13 - The Angel of Destruction - 20 hours ago
u/Big_Guy99 watched Nanatsu no Taizai Episode 12 - Bloodcurdling Cannon - 23 hours ago
u/Big_Guy99 watched Nanatsu no Taizai Episode 11 - Pent-up Feelings - 23 hours ago
u/Big_Guy99 watched Nanatsu no Taizai Episode 9 - Dark Pulse - 23 hours ago