u/Dinu watched Senyoku no Sigrdrifa Episode 4 - - 9 hours ago
u/Dinu followed Senyoku no Sigrdrifa - 9 hours ago
u/Dinu followed Ikebukuro West Gate Park - 9 hours ago
u/Dinu watched Akudama Drive Episode 1 - Se7en - 9 hours ago
u/Dinu watched Akudama Drive Episode 3 - Mission: Impossible - 9 hours ago
u/Dinu watched Akudama Drive Episode 2 - Reservoir Dogs - 9 hours ago
u/Dinu followed Akudama Drive - 9 hours ago
u/Dinu liked Taisou Zamurai Episode 3 - - 19 hours ago
u/Dinu watched Taisou Zamurai Episode 3 - - 19 hours ago
u/Dinu followed Toji no Miko: Kizamishi Issen no Tomoshibi OVA - 19 hours ago
u/Dinu watched Jujutsu Kaisen (TV) Episode 3 - Girl of Steel - 3 days ago
u/Dinu liked Jujutsu Kaisen (TV) Episode 4 - - 3 days ago
u/Dinu watched Jujutsu Kaisen (TV) Episode 4 - - 3 days ago