u/Dubroma followed Planetarian: Chiisana Hoshi no Yume - 1 week ago
u/Dubroma watched Higurashi no Naku Koro ni Gou Episode 2 - - 3 weeks ago
u/Dubroma liked Higurashi no Naku Koro ni Gou Episode 2 - - 3 weeks ago
u/Dubroma liked Higurashi no Naku Koro ni Gou Episode 1 - - 3 weeks ago
u/Dubroma watched Higurashi no Naku Koro ni Gou Episode 1 - - 3 weeks ago