u/Raswhitworth watched Tonikaku Kawaii Episode 9 - - 1 day ago
u/Raswhitworth watched Tonikaku Kawaii Episode 4 - Promise - 1 day ago
u/Raswhitworth watched Tonikaku Kawaii Episode 2 - The First Night - 1 day ago
u/Raswhitworth watched Tonikaku Kawaii Episode 1 - Marriage - 1 day ago
u/Raswhitworth liked Tonikaku Kawaii Episode 9 - - 1 day ago
u/Raswhitworth followed Strike Witches: Road to Berlin - 3 days ago
u/Raswhitworth watched Dogeza de Tanondemita Episode 7 - - 3 days ago
u/Raswhitworth liked Noblesse Episode 8 - - 3 days ago