u/Shirasu watched Kimetsu no Yaiba Episode 1 - Cruelty - 4 months ago
u/Shirasu watched Mugen no Juunin: Immortal Episode 4 - Rin at Odds - 6 months ago
u/Shirasu watched Mugen no Juunin: Immortal Episode 3 - Dream Pangs - 6 months ago
u/Shirasu watched Mugen no Juunin: Immortal Episode 2 - Founding - 6 months ago
u/Shirasu watched Mugen no Juunin: Immortal Episode 1 - Meeting - 6 months ago
u/Shirasu watched Enen no Shouboutai Episode 16 - We Are Family - 6 months ago
u/Shirasu followed Enen no Shouboutai - 6 months ago
u/Shirasu watched Enen no Shouboutai Episode 13 - The Trap Is Set - 6 months ago
u/Shirasu watched Enen no Shouboutai Episode 10 - The Promise - 6 months ago
u/Shirasu watched Enen no Shouboutai Episode 9 - The Spreading Malice - 6 months ago
u/Shirasu watched Enen no Shouboutai Episode 8 - Infernal Insects - 6 months ago
u/Shirasu watched Enen no Shouboutai Episode 5 - The Battle Begins - 6 months ago