u/Sud-rvans followed Wotaku ni Koi wa Muzukashii - 4 days ago
u/Sud-rvans watched Kuroko no Basket Episode 18 - No!! - 5 days ago
u/Sud-rvans watched Kuroko no Basket Episode 17 - You're All Ridiculous - 5 days ago
u/Sud-rvans watched Kuroko no Basket Episode 16 - Let's Go - 5 days ago
u/Sud-rvans watched Kuroko no Basket Episode 15 - Don't Make Me Laugh - 5 days ago
u/Sud-rvans watched Kuroko no Basket Episode 14 - You Look Just Like Him - 5 days ago
u/Sud-rvans watched Kuroko no Basket Episode 13 - I Believed In You - 5 days ago
u/Sud-rvans watched Kuroko no Basket Episode 12 - What Is "Victory" - 5 days ago
u/Sud-rvans watched Kuroko no Basket Episode 11 - That's Not It - 5 days ago
u/Sud-rvans watched Kuroko no Basket Episode 10 - I Can't Have That - 5 days ago
u/Sud-rvans watched Kuroko no Basket Episode 9 - To Win - 5 days ago
u/Sud-rvans watched Kuroko no Basket Episode 5 - Your Basketball - 5 days ago
u/Sud-rvans watched Kuroko no Basket Episode 2 - I'm Serious - 6 days ago
u/Sud-rvans watched Kuroko no Basket Episode 1 - I Am Kuroko - 6 days ago
u/Sud-rvans followed Kuroko no Basket - 6 days ago