u/biqyoshi watched Jujutsu Kaisen (TV) Episode 6 - After Rain - 20 hours ago
u/biqyoshi watched Jujutsu Kaisen (TV) Episode 7 - Assault - 20 hours ago
u/biqyoshi watched Haikyuu!!: To the Top Episode 3 - Perspective - 3 days ago
u/biqyoshi watched Haikyuu!!: To the Top Episode 4 - "Take It Easy" - 3 days ago
u/biqyoshi watched Haikyuu!!: To the Top Episode 5 - Hunger - 3 days ago
u/biqyoshi watched Haikyuu!!: To the Top Episode 6 - Enhancements - 3 days ago
u/biqyoshi watched Haikyuu!!: To the Top Episode 7 - Return - 3 days ago
u/biqyoshi watched Haikyuu!!: To the Top Episode 8 - Challenger - 3 days ago
u/biqyoshi watched Haikyuu!!: To the Top Episode 13 - The Second Day - 3 days ago
u/biqyoshi watched Haikyuu!!: To the Top Episode 9 - Everyone's Night - 3 days ago
u/biqyoshi watched Haikyuu!!: To the Top Episode 10 - Battle Lines - 3 days ago
u/biqyoshi watched Haikyuu!!: To the Top Episode 12 - Vivid - 3 days ago
u/biqyoshi watched Jujutsu Kaisen (TV) Episode 8 - Boredom - 5 days ago
u/biqyoshi watched Haikyuu!!: To the Top Episode 2 - Lost - 6 days ago
u/biqyoshi watched Haikyuu!!: To the Top Episode 1 - Introductions - 1 week ago
u/biqyoshi followed Haikyuu!!: To the Top 2nd Season - 1 week ago