u/coolkidoftime watched Seijo no Maryoku wa Bannou Desu Episode 6 - Lady - 2 days ago
u/coolkidoftime watched Fumetsu no Anata e Episode 5 - Those Who Follow - 3 days ago
u/coolkidoftime watched Vivy: Fluorite Eye's Song Episode 7 - - 6 days ago
u/coolkidoftime followed Boku no Hero Academia 5th Season - 6 days ago
u/coolkidoftime watched Pokemon (2019) Episode 62 - - 1 week ago
u/coolkidoftime watched Pokemon (2019) Episode 61 - - 1 week ago
u/coolkidoftime watched Pokemon (2019) Episode 60 - - 1 week ago
u/coolkidoftime watched Pokemon (2019) Episode 59 - - 1 week ago
u/coolkidoftime watched Pokemon (2019) Episode 58 - - 1 week ago
u/coolkidoftime watched Pokemon (2019) Episode 57 - - 1 week ago
u/coolkidoftime watched Pokemon (2019) Episode 56 - - 1 week ago
u/coolkidoftime watched Seijo no Maryoku wa Bannou Desu Episode 5 - Appraisal - 1 week ago
u/coolkidoftime watched Fumetsu no Anata e Episode 4 - A Large Vessel - 1 week ago
u/coolkidoftime watched Fumetsu no Anata e Episode 3 - A Small Evolution - 1 week ago