u/narutoken12354 watched Naruto: Shippuuden Episode 5 - As the Kazekage...! - 1 week ago
u/narutoken12354 watched Naruto: Shippuuden Episode 4 - Jinchuuriki of the Sand - 1 week ago
u/narutoken12354 watched Naruto: Shippuuden Episode 3 - The results of training - 1 week ago
u/narutoken12354 watched Naruto: Shippuuden Episode 2 - Akatsuki Begins Their Move - 1 week ago
u/narutoken12354 watched Naruto: Shippuuden Episode 1 - Homecoming - 1 week ago
u/narutoken12354 followed Naruto: Shippuuden - Sunny Side Battle - 1 week ago
u/narutoken12354 watched Naruto: Shippuuden - Sunny Side Battle Episode 1 - - 1 week ago
u/narutoken12354 watched Boruto: Naruto Next Generations Episode 170 - A New Rasengan - 1 week ago
u/narutoken12354 watched Boruto: Naruto Next Generations Episode 124 - Decision Time - 1 week ago
u/narutoken12354 watched Boruto: Naruto Next Generations Episode 117 - Remon's Secret - 1 week ago